Условия за ползване

Промоционални оферти

4.1. WAcademy

4.1.1. Starflix финансира, разработва и подкрепя социално отговорен образователен проект WAcademy, за да помогне на младите талантливи дизайнери да навлязат на пазара на уеб дизайна и да получат сертификат.

4.1.2. Благодарение на WAcademy, Starflix предлага на малкия бизнес възможност да получи безплатен уебсайт или онлайн магазин, създаден от участниците в проекта WAcademy под надзора на дизайнерите на Starflix.

4.1.3. Starflix поема всички законови задължения, произтичащи от проекта WAcademy, включително задължението да произвежда всички услуги, договорени от името на WAcademy.

4.1.4. Starflix гарантира, че участниците в WAcademy създават уебсайтовете и онлайн магазините в съответствие с тези условия (вж. Раздел 2.4), с изключение на член 2.4.1.8. в обхвата, че проектът WAcademy включва един кръг от корекции вместо два.

4.1.5. Собствениците на малък бизнес, участващи в проекта WAcademy, за да осигурят работна среда за ученици от WAcademy, трябва да закупят уеб хостинг Starflix за избран проект – уебсайт или онлайн магазин.

4.1.6. Starflix се съгласява и потвърждава, че клиентите от WAcademy са в състояние да използват същите клиентски права като всеки друг редовен клиент, включително за закупуване на добавки за продукти за специални цени.

Общи разпоредби

 1. Договор за услуга за дизайн на уебсайт се сключва, след като клиентът извърши плащането с помощта на полето за плащане или чрез банков превод на ръка.
 2. След получаване на плащането, клиентът може да попълни формуляра за информация за проекта. В формуляра за информация за проекта клиентът определя своите очаквания, желаната дизайнерска концепция, цветова гама, списък на желаните страници и техните заглавия, предоставя текстовата информация, която ще се използва на уебсайта, включително фирмен адрес, предоставя друга информация, изисквана във формуляра. Уебсайтът е създаден съгласно информацията, предоставена в този формуляр.
 3. Ако клиентът не успее да предостави цялата необходима информация, Wacademy решава липсата на информация по избрани от него начини, за да завърши услугата, но винаги вземайки предвид най-добрата дизайнерска практика и нуждите на клиента.
 4. Липсата на информация може да бъде решена по следните начини:

4.1. Ако клиентът не предостави лого, Wacademy качва .png файл с търговска марка/име на дружеството на клиента, написана със същия шрифт като уебсайта на мястото на логото;

4.2. Ако клиентът не предостави имена на страници, Wacademy използва набор от страници на уебсайта по подразбиране (Начало, За нас, Услуги, Контакти);

4.3. Ако клиентът не предостави текстова информация, Wacademy използва текстови редове “Lorem ipsum”, за да запълни текстовите полета;

4.4. Ако клиентът не предостави медия, Wacademy избира снимки или видеоклипове по свое усмотрение;

4.5. Ако клиентът не предостави цветова гама, Wacademy избира цветовете по свое усмотрение;

4.6. Ако клиентът не предостави никакви указания за дизайн на уебсайта, Wacademy избира посоката по свое усмотрение;

4.7. Ако клиентът не предостави данни за вход на управлението на своя домейн при другия доставчик, Wacademy създава уебсайта в отделна папка на който и да е избран домейн;

4.8. Ако клиентът не предостави категории продукти за онлайн магазин, Wacademy създава 5 произволни категории продукти;

4.9. Ако клиентът не предостави списък с продукти за онлайн магазин, Wacademy добавя 2 произволни продукта към всяка категория;

4.10. Ако клиентът не предостави снимки на продукти за онлайн магазин, Wacademy избира и добавя произволни снимки за тези продукти;

 1. Wacademy може да прилага различни решения за справяне с липсата на информация, която е поискана от клиента, но клиентът не е предоставил тази информация. Невъзможността на клиента да предостави информацията не може да се счита за основателна причина да поиска възстановяване на средства за уеб хостинг.
 2. Когато уебсайтът приключи, Wacademy информира клиента за финала чрез имейл и/или телефон и му изпраща данни за вход за управление на уебсайт или онлайн магазин.
 3. За да се гарантира, че проектът отговаря на очакванията на клиентите, клиентът има право да предостави един кръг от дизайнерски корекции и промени. Клиентът може да предостави списъка в рамките на 5 работни дни след известие за финала. Wacademy изпълнява корекции за 10 – 15 работни дни след получаването им от клиента и уведомява за финала чрез телефон или имейл. Ако клиентът не предостави разумни корекции съгласно тези условия в определени срокове, това означава, че клиентът е приел проекта като напълно завършен.
 4. За да осигури ясен и оптимизиран процес, клиентът трябва да попълни формуляра за информация за проекта изцяло и с всички усилия. Клиентът не може да поиска да промени тези неща, които е заявил в формуляра за информация за проекта и нещата, които вече е приел. Клиентът не може да поиска да добави допълнителна информация към уебсайта, която би могъл да предостави с формуляр за информация за проекта, но Wacademy може да приеме да добави допълнителна информация с допълнително заплащане.
 5. Клиентът има възможност да закупи още един кръг от промени. Отделно закупеният кръг от корекции може да включва промяна на нещата, които клиентът е предоставил във формуляра за информация за проекта, или добавяне на допълнителна информация, която клиентът желае.

Дизайн на уебсайт

Услугата за дизайн на уебсайтове е ориентирана към създаване на пълно, модерно онлайн присъствие на клиента въз основа на WordPress система за управление на съдържанието.

Услугата за дизайн на уебсайт включва тези функции:

 1.  

А. Инсталиране и настройка на WordPress и рамка за дизайн;

Б. Създаване на елегантен, отзивчив уебсайт, който е съвместим с най-новите световни тенденции в дизайна;

В. Създаване на до 12 информационни страници;

Г. Създаване на уникална заглавна страница на уебсайта;

Д. Създаване на уникални вътрешни страници;

Е. Създаване на уникална страница за контакт;

Ж. Създаване на уникална страница на галерията (не каталог);

З. Избиране на правилните медийни файлове за плъзгач или основна секция;

И. Поставяне на информация на тези страници (до 12 страници А4 текст (не таблици), написани в размер 12 и / или до 12 медийни файла (снимки (.jpeg, .jpg, .png, .gif) и видеоклипове ( youtube)));

Й. Качване на логото (.jpeg, .jpg, .png, .gif);

К. Качване на фавикон;

Л. Избиране на шрифт на текста;

М. Отзивчивост на уебсайта;

Н. Интегриране на Google карта;

О. Интегриране на страници в социалната мрежа (до 5);

П. Интегриране на формуляр за контакт (3 различни типа, до 10 полета за текстова информация, например име, име на фирма, телефонен номер, имейл, тема, текст и др.).

Р. Дизайнът на уебсайт не включва писане или редактиране на текстове на уебсайта, както и редактиране на медийни файлове.

С. Дизайнът на уебсайта се изработва в рамките на 25 – 30 работни дни след попълване на формуляра за информация за проекта.

Дизайн на онлайн магазин

Услугата за дизайн на онлайн магазин е ориентирана да създаде напълно функционален, цялостен и модерен онлайн магазин за клиента, базиран на WooCommerce.

Дизайнът на онлайн магазина включва следните функции:

 1.  

А. Инсталиране и настройка на WordPress, рамка за дизайн и. WooCommerce;

Б. Създаване на напълно функционален, елегантен и отзивчив онлайн магазин, който е съвместим с най-новите световни тенденции в дизайна;

В. Създаване на до 10 информационни страници;

Г. Създаване на уникална заглавна страница на уебсайта;

Д. Създаване на уникални вътрешни страници;

Е. Създаване на уникална страница за контакт;

Ж. Създаване на уникална страница на галерията (не каталог);

З. Поставяне на информация на тези страници (до 10 страници А4 текст, написан в размер 12 и / или до 10 медийни файла);

И. Създаване на до 5 категории продукти;

Й. Избиране на подходящия носител за плъзгач или първа секция;

К. Добавяне на до 16 продукта (до 5 снимки на продукт);

Л. Добавяне на функция количка;

М. Добавяне на страница за напускане;

Н. Добавяне на поле за плащане, напълно съвместимо (наличен безплатен плъгин) с WooCommerce;

О. Качване на логото;

П. Качване на фавикон;

Р. Избиране на шрифт на текста;

С. Отзивчивост на онлайн магазина;

Т. Интегриране на Google карта;

У. Интеграция на страници в социалната мрежа (до 5);

Ф. Интегриране на формуляр за контакт ((3 различни типа до 10 полета за текстова информация, например име, име на фирма, телефонен номер, имейл, тема, текст и др.);

Х. Дизайнът на уебсайт не включва писане или редактиране на текстове на уебсайта, както и редактиране на медийни файлове.

Ц. Дизайнът на уебсайта се изработва в рамките на 25 – 30 работни дни след попълване на формуляра за информация за проекта.

Клиентът трябва да предостави всички данни за вход и информация, необходима за интегриране на полето за плащане. Ако клиентът не предостави тази информация с формуляр за информация за проекта или в рамките на 15 работни дни, Wacademy завършва услугата за дизайн на онлайн магазин без интеграция на поле за плащане.

Допълнителни услуги

Ако клиентите трябва да добавят повече информация, например – добавяне на още страници, медийни файлове, качване на текстове, закупуване на повече корекции, в такъв случай ръководителят на проекта (заедно с дизайнера или разработчика) трябва да изчисли времето и да предостави цена на база почасова ставка.

1 час за проектиране = 30 евро

1 час за програмиране = 50 евро

Ако клиентът се нуждае от допълнителни плъгини или услуги, например – интеграция на чат на живо, допълнителна интеграция на език и др., тези цени можете да намерите в таблица с цени, ако не, тази услуга също се нуждае от изчисляване на времето и цената.

1.10 Информация за фактуриране и плащане

1.10.1 Предплащане

Вашата отговорност е да се уверите, че данните Ви за плащане са актуални и че всички фактури се плащат навреме. Вие се съгласявате да плащате за Услугите предварително за периода, през който се предоставят такива Услуги. При спазване на приложимите закони, правила и разпоредби получените плащания първо ще бъдат приложени към най-старата неплатена фактура във вашата сметка за фактуриране.

1.10.2 Автоматично подновяване 

Освен ако не е предвидено друго, вие се съгласявате, че докато не уведомите Getspace за желанието си да анулирате Услугите, ще бъдете таксувани автоматично периодично, за да предотвратите всякакви смущения във Вашите Услуги, използвайки Вашата кредитна карта или друга информация за фактуриране, записана при нас.

1.10.3 Данъци

Изброените такси за Услугите не включват приложими продажби, употреба, приходи, акцизи или други данъци, наложени от който и да е данъчен орган. Всички приложими данъци ще бъдат добавени към фактурата на Getspace като отделна такса, която трябва да бъде платена от вас. Всички такси не се възстановяват, когато са платени, освен ако не е посочено друго.

1.10.4 Късно плащане

Всички фактури трябва да бъдат платени в рамките на десет (5) дни от падежа на фактурата. Всяка фактура, която е непогасена за повече от десет (10) дни, може да доведе до спиране или прекратяване на Услугите. Достъпът до акаунта няма да бъде възстановен, докато не бъде получено плащане. Ако не платите таксите, посочени тук, Getspace може да спре или прекрати вашата сметка и да продължи разходите за събиране, направени от Getspace, включително без ограничение, всякакви арбитражни и съдебни такси и разумни адвокатски хонорари. Getspace няма да активира нови поръчки или да активира нови пакети за клиенти, които имат неплатено салдо по сметката си.

Ако не бъде получено плащане за подновяване на вашата услуга, акаунтът ви ще бъде спрян след 5 дни, а акаунтът ви ще бъде изтрит 45 дни след крайната дата. Възстановяването на изтрит акаунт може да ви струва $ 19, но понякога може да бъде недостъпно (вече не е резервно копие). В резултат на това ние не носим отговорност и клиентът трябва да плати навреме за услугите.

 

1.11 Гаранция за връщане на парите

1.11.1 Текущи разходи

 

1.12 Анулиране и възстановяване на суми

1.12.1 Гаранция за връщане на пари 

 

1.12.2 Допустимост за възстановяване на суми

Само акаунтите, които са създадени за пръв път отговарят на условията за възстановяване. Например, ако вече сте имали акаунт при нас, анулирате и сте се регистрирали отново, или ако сте отворили втори акаунт при нас, няма да имате право на възстановяване на суми. Нарушенията на настоящото споразумение ще откажат вашите права съгласно политиката за възстановяване.

1.12.3 Процес на анулиране

 

Можете да прекратите или анулирате Услугите, като изпратите писмено известие на Starflix по имейл. В такъв случай: (i) ще бъдете задължени да платите всички такси, натрупани преди влизането в сила на такова анулиране и (ii) Getspace може, по наше собствено усмотрение, да възстанови всички предварително платени такси за основни хостинг услуги за пълния оставащите месеци след влизането в сила на такова анулиране (т.е. не се възстановяват частични месечни такси), намалени с таксите за настройка, приложимите данъци и всякакви отстъпки, приложени за предплащане, при условие че не нарушавате настоящото споразумение. След като получим вашата заявка за анулиране и потвърдим цялата необходима информация с вас по имейл, ще ви информираме писмено (обикновено имейл), че акаунтът ви е анулиран. Ако не получите отговор от нас или не получите автоматично имейл за потвърждение в рамките на няколко минути след подаване на формуляра за анулиране, моля, свържете се с нас незабавно по телефона на: +353 87 239 2318. Изискваме всички анулации да бъдат направени чрез имейл, за да (а) потвърдите самоличността си, (б) да потвърдите писмено, че сте подготвени за премахване на всичките си файлове и имейли и (в) заявите документ. Този процес има за цел да намали вероятността от грешки, измамни/злонамерени заявки и да гарантира, че сте наясно, че вашите файлове, имейли и акаунт могат да бъдат премахнати незабавно и окончателно след обработката на искането за анулиране.