Общи условия

Последна редакция: 8 април 2021 г.

Добре дошли в Общите условия на Wacademy! Искрено се радваме, че сте тук. Благодарим Ви, че избрахте да използвате нашите услуги.
По-долу сме изброили важни правни условия, които се прилагат за всеки, който посещава нашия уебсайт или използва нашите услуги. Тези условия са необходими, за да защитим както вас, така и нас и да направим нашите услуги възможни и по-приятни за всички. Wacademy предлага широка гама от услуги и функции и част от условията по-долу може да не са от значение за конкретните услуги, които използвате.
Разбираме, че правните термини могат да бъдат изтощителни за четене и затова се опитваме да направим преживяването по-приятно. Ако имате някакви предложения как можем да ги подобрим, Вие сте повече от добре дошли да се свържете с нас на support@Academy-w.com.

1. Въведение

1.1. Нашата мисия

Ние се стремим да ви помогнем да стартирате онлайн! Независимо дали учите в училище, университет или започвате професионалната си кариера, стартирате проект или управлявате бизнес – ние сме тук, за да помогнем!
От една страна можем да ви научим на изкуството на уеб дизайна – в нашия 90-дневен интензивен курс можете да научите как да създадете високо-функционален уебсайт или онлайн магазин и да получите някакво безценно преживяване в реалния свят!
От друга страна, ние предлагаме възможността да получите красиво и високо-функционално онлайн присъствие (уебсайт или онлайн магазин), да управлявате и популяризирате бизнес, съдържание и идеи и да имате цялостно страхотно преживяване – безплатно, без да сте технически разбиращи или дизайнерски гуру!
Как да го направим? Свързваме млади и страстни уеб дизайнери с амбициозни бизнеси и собственици на проекти. По този начин нашите ученици получават опит от реалния свят, а собствениците на проекти получават ръчно изработено онлайн присъствие.

 

1.2. Правно споразумение

Тези Общи условия на Wacademy („Общи условия“), заедно с такива допълнителни условия, които се отнасят конкретно за някои от нашите услуги и функции, представени на уебсайта(уебсайтовете) на Academy-w.com („Уебсайт на Wacademy“, и наричани заедно – „Условията на Wacademy“), всички те излагат цялостните общи условия, приложими за всеки посетител или потребител („Потребител“, или посетител – „вие“) на уебсайта на Wacademy, мобилното приложение на Wacademy („приложението Wacademy“) и/или всяко всякъкви други услуги, приложения и функции, предлагани от нас по отношение на тях, с изключение на случаите, когато изрично заявяваме друго (всички услуги, предлагани чрез уебсайта на Wacademy или приложението Wacademy, наричани заедно – „Услугите на Wacademy“ или „Услуги“).
Условията на Wacademy представляват обвързващ и изпълним юридически договор между Wacademy и свързаните с него компании и дъщерни дружества по целия свят („Wacademy“, „нас“ или „ние“) и вас във връзка с използването на каквито и да било услуги на Wacademy – така че, моля, прочетете ги внимателно.
Можете да посетите и/или да използвате Услугите на Wacademy и/или приложението Wacademy само ако сте напълно съгласни с Условията на Wacademy – и като използвате и/или се регистрирате в някоя от Услугите на Wacademy, вие посочвате и потвърждавате своето информирано съгласие с тези общи условия и всякакви други Условия на Wacademy, приложими за вашето използване на каквито и да е Услуги на Wacademy. Ако не прочетете, не разберете напълно и не се съгласите с Условията на Wacademy, трябва незабавно да напуснете уебсайта на Wacademy и да избягвате или прекратите всяко използване на Услугите на Wacademy.
Използвайки нашите Услуги, вие потвърждавате, че сте прочели нашата Политика за поверителност, достъпна на https://www.Academy-w.com/privacy-policy („Политика за поверителност“).

 

1.3. Потребителски акаунт

За да осъществите достъп и да използвате определени раздели и функции на Услугите на Wacademy, първо трябва да се регистрирате и да създадете акаунт в Wacademy („Потребителски акаунт“).
Ако някой друг освен вас има достъп до вашия потребителски акаунт и/или някоя от настройките на вашите потребителски платформи, той може да извърши каквито и да е действия, достъпни за вас (освен ако не е посочено друго в услугите на Wacademy), да направи промени във вашата потребителска платформа(платформи) и Потребителски акаунт и вие приемете всички налични в него правни условия, правите различни изявления и гаранции и други – тогава всички подобни дейности ще се считат за извършени от ваше име.
Затова настоятелно ви препоръчваме да запазите поверителността на данните за влизане в своя потребителски акаунт и да разрешавате такъв достъп само на хора, на които имате доверие – тъй като вие ще носите пълна отговорност за всички дейности, които се случват чрез вашия потребителски акаунт и/или потребителски платформи (включително за всякакви представителства, гаранции и ангажименти, направени в тях), независимо дали са изрично упълномощени от вас, и за всякакви щети, разходи или загуби, които могат да произтекат от такива дейности.
Трябва да предоставите точна и пълна информация, когато регистрирате своя потребителски акаунт и използвате услугите на Wacademy, на които вие сте единственият и изключителен притежател на права. Силно Ви препоръчваме да предоставите свои собствени (или на вашата компания) данни за контакт и фактуриране, включително валиден имейл адрес, тъй като можем да го използваме за идентифициране и определяне на действителния и истински собственик на потребителския акаунт и/или потребителското съдържание (както е определено по-долу), което ни е изпратено.
В случай на спор относно собствеността на потребителски акаунт, ние си запазваме правото да определим собствеността върху потребителски акаунт въз основа на нашата преценка, независимо дали е проведено независимо от нас разследване. Ако обаче не можем да вземем такова решение (както можем да сметнем по наша собствена преценка), ние си запазваме правото да премахнем и/или да спрем Потребителски акаунт, докато страните, които оспорват такава собственост, не постигнат решение, без отговорност към вас или на която и да е друга страна. Може да поискаме документация (напр. издаден документ за самоличност, бизнес лиценз), която може да ни помогне при определянето на собствеността. Заедно с това, можем да разгледаме принципите, изложени по-долу.
Wacademy ще проучи собственика на Потребителски акаунт, Потребителска платформа и/или Потребителско съдържание, създадени и/или качени в съответната услуга Wacademy, като лицето или юридическото лице, което има достъп до имейл адреса, посочен в записите на Wacademy за такъв потребителски акаунт, под който е създадена такава потребителска платформа или потребителско съдържание.
Ако някоя Платена услуга (както е определена в Раздел 5 по-долу) е закупена чрез Потребителски акаунт, Wacademy ще счита като собственик на такъв Потребителски акаунт и/или съответната Потребителска платформа и/или Потребителско съдържание, създадено по-долу, физическото или юридическото лице, чиито платежни данни са използвани за закупуване на такива платени услуги („Информация за фактуриране“). Независимо от гореизложеното, когато е приложимо, ако Потребителска платформа е свързана с външно име на домейн (или импортирано, или закупено като част от определени платени услуги, както е дефинирано по-долу), и информацията за регистрация на такъв домейн е публично достъпна чрез базата данни WHOIS, Wacademy ще разгледа собственикът на такава Потребителска платформа като физическото или юридическото лице, регистрирано като регистратор на такъв домейн. В случай, че едно лице и организация са регистрирани едновременно като регистратор или като регистрираща организация на такъв домейн, Wacademy ще разгледа организацията като действителен собственик на домейна и следователно като собственик на потребителската платформа, свързана с такъв домейн. В случай че Информацията за фактуриране посочва едно лице като собственик на Потребителската платформа, а регистрацията на домейна посочва друг собственик, Wacademy ще счита лицето, регистрирано като собственик на домейна, свързан с акаунта на Wacademy, като собственик на Потребителската платформа.
Независимо от отказа, Wacademy ще има право да определи собствеността върху потребителското съдържание и/или потребителския уебсайт, както Wacademy избере, включително чрез игнориране на посочените по-горе указания, в случай че Wacademy прецени, по свое усмотрение, че ситуацията оправдава такова определение, въз основа на фактическата ситуация, определена от Wacademy.

2. Нашите услуги

 • Курсове

Ние предлагаме висококачествени курсове по уеб дизайн и разработка („Курсове“).
Можете да участвате в нашите курсове онлайн или в някой от нашите офиси. Курсовете се предлагат на английски, испански, руски, полски, румънски, български, литовски и други езици.
Курсовете в Wacademy са безплатни, но Wacademy приема само най-мотивираните и най-достойните ученици.
За да се запишат в нашите курсове, учениците трябва да попълнят формуляра за кандидатстване на нашия уебсайт тук: www.academy-w.com/courses. Само напълно попълнените заявления се разглеждат от нашия екип отговорен за приемането.
Всяка група курсове има ограничени места, поради което Wacademy си запазва правото да откаже всеки кандидат без мотиви.
Wacademy изпраща първия кръг от покани до най-добрите кандидати 20 дни преди началото на курсовете. Кандидатите имат 10 дни, за да потвърдят своето участие в курсовете.
В случай, че не всички поканени кандидати потвърдят участието си в курсовете, Wacademy изпраща втория кръг покани за следващите най-добри кандидати. Кандидатите имат 5 дни, за да потвърдят своето участие в курсовете.
Заедно с поканата Wacademy изпраща споразумение за обучение за уеб дизайн и разработка. Участието в курсовете се счита за потвърдено, само ако Wacademy получи подписано споразумение до посочения по-горе краен срок.
Споразумението определя правата и задълженията на двете страни.
Успешното завършване на курсовете в действителност се удостоверява със сертификат и диплома на Wacademy.

 • Безплатен уебсайт и безплатен онлайн магазин

Като част от нашето обучение по уеб дизайн и разработка, ние предоставяме на нашите ученици реално световно изживяване. Това изживяване се предоставя с помощта на малък/среден бизнес или друг вид собственици на проекти („Участници“), които желаят да получат уебсайт или онлайн магазин безплатно.
Участниците могат да кандидатстват за безплатен уебсайт или разработка на онлайн магазин, като попълнят формуляра за кандидатстване на нашия уебсайт. Ние разглеждаме само напълно попълнени формуляри за кандидатстване.
Целта на Wacademy е да помогне на колкото се може повече участници да стартират своите проекти/бизнеси онлайн. Местата за безплатна разработка на уебсайтове обаче са ограничени поради ограничения брой ученици. Следователно Wacademy си запазва правото да отхвърли всяко заявление без мотиви.
Wacademy изпраща първия кръг от покани за най-интересните проекти 20 дни преди началото на проекта. Кандидатите имат 10 дни, за да потвърдят участието си в проекта.
В случай, че не всички поканени кандидати потвърдят участието си в курсовете, Wacademy изпраща втори кръг покани за останалите най-интересни проекти. Кандидатите имат 5 дни, за да потвърдят своето участие в курсовете.
Заедно с поканата Wacademy изпраща споразумение за уеб дизайн и разработка. Участието в проекта се счита за потвърдено само когато Wacademy получи подписано споразумение до посочения по-горе краен срок.
Споразумението определя правата и задълженията на двете страни, процеса на проекта и сроковете.
Wacademy поема всички законови задължения и предоставя гаранции за качество на Участниците съгласно споразумението, споменато по-горе.

 

 • Допълнения и други услуги

Wacademy предлага голямо разнообразие от уеб дизайн и разработка, както и услуги за дигитален маркетинг. Тези услуги могат да бъдат поръчани на нашия уебсайт или като се свържете с нашия екип.

3. Вашите задължения

3.1. Вие заявявате и гарантирате, че:

 1. сте на поне тринадесет (13) години или на шестнадесет (16) години, ако сте физическо лице в рамките на Европейския съюз (ЕС) или сте навършили пълнолетие във вашата юрисдикция и притежавате законната власт, право и свобода да сключвате Условията на Wacademy и да формирате обвързващо споразумение, за себе си или от името на лицето или предприятието, ангажирано от Вас с условията на Wacademy;
 2. не сте жител на (или ще използвате Услугите на Wacademy в) държава, която правителството на ЕС или САЩ е ембарго за използването на Услугите на Wacademy;
 3. вашата държава на пребиваване и/или държавата на регистриране на вашата компания е същата като държавата, посочена в адреса за контакт и/или фактурирането, който ни предоставяте;
 4. разбирате, че Wacademy не предоставя никакви правни съвети или препоръки по отношение на законите или изискванията, приложими за вашата употреба или някой от крайните ви потребители, или вашето съответствие с тях;

  И по-специално по отношение на Вашето потребителско съдържание:
   
 5. потвърждавате, че притежавате всички права върху всяко съдържание, качено или предоставено от вас, или импортирано, копирано или качено от Wacademy Services за вас, на вашата потребителска платформа („Потребителско съдържание“), включително всички дизайни, изображения, анимации видеоклипове, аудио файлове, шрифтове, лога, код, илюстрации, композиции, произведения на изкуството, интерфейси, потребителски имена, информация, която предоставяте с цел създаване на име на поддомейн, текст, литературни произведения и всякакви други материали („Съдържание“) или по друг начин (и ще продължи да има) да разполагате с пълната власт, право на собственост, лицензи, съгласия и правомощия в и към Потребителското съдържание, както е необходимо за легален достъп до, импортиране, копиране, използване, публикуване, прехвърляне или лицензиране на това Потребителско съдържание от вас и от нас, или някои от нашите филиали;
 6. имате (и ще поддържате) пълната власт, право на собственост, лицензи, съгласия и правомощия, за да разрешите на Wacademy Services достъп до всякакви уебсайтове, уеб страници и/или други онлайн услуги, с цел импортиране, копиране, показване, качване, предаване и/или използване по друг начин на вашето потребителско съдържание.
 7. Потребителското съдържание е (и ще продължи да бъде) вярно, актуално, точно, не нарушава правата на трети страни и по никакъв начин не е незаконно за вас да качвате, импортирате, копирате, притежавате, публикувате, предавате, показвате или използвате по друг начин в държавата, в която пребивавате вие ​​или посетителите и потребителите на вашата потребителска платформа („Крайни потребители“), или за Wacademy и/или вашите крайни потребители за достъп, импортиране, копиране, качване, използване или притежание във връзка с Wacademy Services;
 8. сте получили всички съгласия и разрешения, изисквани съгласно всички приложими закони, относно предаването и публикуването на каквато и да е лична информация и/или изображение или подобие на всяко лице, предприятие или собственост, което е част от потребителското съдържание, и спазват всички приложими закони.

3.2. Вие се задължавате и се съгласявате да:

 1. спазвате изцяло всички приложими закони и всички други договорни условия, които уреждат използването на услугите на Wacademy (и всяко свързано взаимодействие или транзакция), включително тези специфични закони, приложими за вас или вашите крайни потребители във всяко от вашите географски местоположения;
 2. бъдете единствено отговорни по отношение на всяко използване на Услугите на Wacademy, което се случва под Вашия Потребителски акаунт и/или Потребителска платформа(платформи), и за всяко Ваше потребителско съдържание (включително за всякакви последици от достъпа, импортирането, качване, копиране, използване или публикуване на такова Потребителско съдържание върху или по отношение на Услугите на Wacademy);
 3. редовно и независимо запазвате и архивирате всяко Ваше потребителско съдържание и информацията, която се обработва от вас по отношение на вашата потребителска платформа, включително по отношение на крайните потребители, потребителските продукти и всички приложения и/или услуги на трети страни, използвани от вас;
 4. получавате междувременно промоционални съобщения и материали от Wacademy или неговите партньори, по пощата, електронната поща или всяка друга форма за контакт, която можете да ни предоставите (включително вашия телефонен номер за обаждания или текстови съобщения). Ако желаете да не получавате подобни рекламни материали или известия – моля, уведомете ни по всяко време;
 5. разрешите на Wacademy да използва за постоянно, в световен мащаб и безплатно, всяка версия на вашата Потребителска платформа (или която и да е част от нея) за която и да е от маркетинговите и промоционални дейности на Wacademy, онлайн и/или офлайн, и да я модифицира според изискванията и се отказвате от всякакви искове срещу Wacademy, свързани с минали, настоящи или бъдещи морални права, права на художници или други подобни права в световен мащаб, които може да имате във или към вашата Потребителска платформа по отношение на ограничено използване;
 6. По собствена преценка на Wacademy относно средствата, начина и метода за извършване на услугите на Wacademy, включително тези относно хостинга, предаването, публикуването и/или показването на каквито и да било Потребителски платформи и/или Съдържание (включително включването и представянето на всякакви реклами или друго търговско съдържание във връзка с него).
 7. ​Wacademy има право да предлага Услугите на Wacademy в алтернативни ценови планове и да налага различни ограничения по отношение на качването, съхранението, изтеглянето и използването на Услугите на Wacademy във всеки ценови план, включително, без лимит, ограничения върху мрежовия трафик и честотната лента, размер и/или дължина на Съдържанието, качество и/или формат на Съдържанието, източници на Съдържание, обем време за изтегляне, брой абонати на Вашето Съдържание и др.

3.3. Вие се съгласявате и се задължавате да не:

 1. подавате, предавате или показвате всяко потребителско съдържание или използвате лицензирано съдържание в контекст, който може да се счита за клеветнически, нецензурен, тормозен, заплашителен, запалителен, обиден, расистки или измамен, насърчаващ престъпно или вредно поведение или което нарушава по друг начин правата на Wacademy или на трета страна (включително каквито и да е права на интелектуална собственост, права за поверителност, договорни или доверителни права) или показва по друг начин всяко лице, предприятие или марка в лоша или пренебрежителна светлина, без предварителното им изрично одобрение;
 2. използвате всякакви незаконни действия за събиране на данни за вход и/или пароли за други уебсайтове, трети страни, софтуер или услуги;
 3. събирате, качвате или предоставяте по друг начин информация за кредитни карти или други форми на финансови данни, използвани за събиране на плащания, освен ако не е направено в съответствие с приложимото законодателство, включително със стандарта за сигурност на данните за индустриални карти, когато е приложимо;
 4. качвате, вмъквате, събирате или предоставяте по друг начин уебсайта на Wacademy или на Услугите на Wacademy (или на някоя част от него), каквото и да е злонамерено, незаконно, клеветническо или нецензурно съдържание;
 5. публикувате и/или използвате каквито и да са Услуги на Wacademy или Лицензирано съдържание на който и да е уебсайт, носител, мрежа или система, различни от предоставените от Wacademy, и/или рамка, „дълбока връзка“, „изчистване на страници“, огледало и/или създавате браузър или гранична среда около която и да е от услугите на Wacademy, Лицензирано съдържание и/или Потребителска платформа (или която и да е част от нея), с изключение на изрично разрешеното от Wacademy, предварително и писмено;
 6. използвате какъвто и да е „робот“, „паяк“ или друго автоматично устройство, програма, скрипт, алгоритъм или методология или някакъв подобен или еквивалентен ръчен процес, за достъп, придобиване, копиране или наблюдение на която и да е част от услугите на Wacademy (или неговите данни и/или Съдържание), или по какъвто и да е начин възпроизвеждат или заобикалят навигационната структура или представяне на която и да е от Услугите на Wacademy за получаване или опит за получаване на каквито и да е материали, документи, услуги или информация по какъвто и да е начин, който не е умишлено предоставен чрез Wacademy Services;
 7. действаje по начин, който може да се възприеме като накърняващ репутацията и добрата воля на Wacademy или който може да доведе Wacademy до лоша репутация или вреда;
 8. закупувате търсачка или други ключови думи с плащане за кликване (като Google AdWords) или имена на домейни, които използват Wacademy или Wacademy Marks и/или техни варианти и правописни грешки;
 9. представяте се за всяко физическо или юридическо лице или предоставяте невярна информация в Услугите на Wacademy и/или Потребителската платформа, независимо дали пряко или косвено, или извършвате по какъвто и да е начин манипулация, за да прикриете вашата самоличност или произхода на всяко съобщение или предаване, което изпращате до Wacademy и/или крайни потребители;
 10. заявявате фалшива или по друг начин представяте невярно вашата принадлежност към някакво физическо или юридическо лице, или изразявате неистина или намеквате, че Wacademy или която и да е трета страна подкрепя вас, вашата потребителска платформа, вашия бизнес, вашите потребителски продукти или каквото и да е изявление, което правите;
 11. обръщате внимание, проследявате или се стремите да проследявате друг потребител на услугите на Wacademy, или по друг начин пречите или нарушавате правото на друг потребител на поверителност или други права, или събирате лична информация за посетителите или потребителите на услугите на Wacademy и/или Потребителска платформа без тяхното изрично и информирано съгласие;
 12. деактивирате, заобикаляте или по друг начин избягвате всякакви мерки, използвани за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Услугите на Wacademy, Потребителска платформа, акаунта на друг потребител(и) или други системи или мрежи, свързани с Услугите на Wacademy, чрез хакване, придобиване на пароли или други незаконни или забранени средства;
 13. изследвате, сканирате или тествате уязвимостта на Услугите на Wacademy или всяка мрежа, свързана с Услугите на Wacademy;
 14. качвате в Услугите на Wacademy и/или Потребителската платформа или ги използвате по друг начин за проектиране, разработване, разпространение и/или предаване или изпълнение по друг начин, който и да е вирус, червей, троянски кон, бомба със закъснител, уеб грешка, шпионски софтуер, злонамерен софтуер или друг друг компютърен код, файл или програма, който може или е предназначен да повреди или наруши работата на какъвто и да е хардуер, софтуер или телекомуникационно оборудване, или всеки друг действително или потенциално вреден, разрушителен или инвазивен код или компонент;
 15. предприемете действия, които налагат неразумно или несъразмерно голямо натоварване на инфраструктурата на услугите на Wacademy или на системите или мрежите на Wacademy, свързани към услугите на Wacademy, или по друг начин пречите или нарушавате работата на която и да е от услугите на Wacademy, или сървърите или мрежи, които ги хостват или ги правят достъпни, или не се подчинявате на изискванията, процедурите, политиките или разпоредбите на такива сървъри или мрежи;
 16. използвате някоя от услугите на Wacademy и/или потребителската платформа във връзка с каквато и да е форма на нежелана поща, измама, фишинг, „верижни писма“, „пирамидални схеми“ или подобно поведение, или да участвате в неетичен маркетинг или реклама;
 17. използвате услугите Wacademy за създаване и експлоатация на уебсайтове, чиято основна цел (пряко или косвено) е видео стрийминг;
 18. достъп до Услуги на Wacademy, Потребителски акаунти, Лицензирано съдържание и/или Потребителско съдържание, чрез всякакви средства или технологии (например нарушаване и превземане), различни от нашите публично поддържани интерфейси.
 19. продавате, лицензирате или използвате за всякакви търговски цели всяко използване или достъп до Лицензираното съдържание и/или услугите на Wacademy, с изключение на изрично разрешеното от Условията на Wacademy;
 20. нарушавате, опитвате се да нарушите или по друг начин не спазвате някое от Условията на Wacademy или каквито и да било закони или изисквания, приложими за вашето използване на Услугите на Wacademy.
 21. достъп или използване на Услугите за сравнителен анализ или подобни цели за анализ на конкуренцията или за изграждане на конкурентен продукт или услуга.

Вие признавате и се съгласявате, че неспазването на което и да е от изброените по-горе или всяко невярно представяне, направено от вас тук, може да доведе до незабавно прекратяване на вашия потребителски акаунт и/или каквито и да е услуги, предоставяни ви – със или без допълнително уведомление до вас и без всяко възстановяване на суми, платени за сметка на такива Услуги.

4. Съдържание и собственост

4.1. Вашата интелектуална собственост

Що се отнася до Wacademy и вас, вие ще притежавате цялата интелектуална собственост, отнасяща се до вашето потребителско съдържание и към всички други материали, създадени от вас, включително към дизайни, изображения, анимации, видеоклипове, аудио файлове, шрифтове, лога, илюстрации, композиции, произведения на изкуството, код, интерфейси, текстови и литературни произведения. Wacademy не претендира за права на собственост върху вашето съдържание. С единствената цел да ви предоставим услугата, вие знаете и се съгласявате, че ще трябва да осъществим достъп, качване и/или копиране на вашето потребителско съдържание в нашата платформа, включително облачни услуги и CDN, за да направим корекции на дисплея, да дублираме за архивиране и да изпълним всякакви други технически действия и/или употреби, необходими за извършване на нашите услуги, както сметнем за добре

 

4.2. Интелектуална собственост на Wacademy

Всички права, права на собственост и интерес към услугите на Wacademy, включително всички защитени с авторски права материали или всяко друго съдържание от тях, което е или може да бъде предмет на каквито и да е права на интелектуална собственост съгласно приложимото законодателство (включително произведения на изкуството, графики, изображения, примери на уебсайтове и джаджи, литературни произведения, изходен и обектен код, компютърен код (включително html), приложения, аудио, музика, видео и други медии, дизайни, анимации, интерфейси, документация, деривати и техни версии, „външния вид и усещане“ на Услуги на Wacademy, методи, продукти, алгоритми, данни, интерактивни функции и обекти, инструменти и методи за реклама и придобиване, изобретения, търговски тайни, лога, домейни, персонализирани URL адреси, търговски марки, сервизни марки, търговски имена и други собствени идентификатори, независимо дали или не регистрирани и/или способни да бъдат регистрирани (наричани заедно „Интелектуална собственост“), както и всякакви производни от тях, са собственост и/или са лицензирани на Wacademy.
При пълно спазване на Условията на Wacademy и своевременно плащане на всички приложими такси, Wacademy ви предоставя, при създаване на вашия потребителски акаунт и докато Wacademy желае да ви предостави услугите на Wacademy, неизключителен, непрехвърлим , нелицензируем, напълно отменяем, ограничен лиценз за използване на услугите на Wacademy и Лицензирано съдържание, с цел генериране и показване на вашата Потребителска платформа на крайните потребители и предлагане на вашите Потребителски продукти (както е дефинирано по-долу) в нея, единствено както е изрично разрешено съгласно Условия на Wacademy и единствено в рамките на Услугите на Wacademy.
Условията на Wacademy не предават никакво право или интерес към или към интелектуалната собственост на Wacademy (или която и да е част от нея), с изключение само на ограничения лиценз, изрично предоставен по-горе. Нищо в Условията на Wacademy не представлява преотстъпване или отказ от права на интелектуална собственост на Wacademy съгласно който и да е закон.

5. Поверителност

Някои части от услугите на Wacademy (включително някои услуги на трети страни, налични в тях, както е обяснено по-нататък в раздел 8 по-долу) изискват или включват подаване, събиране и/или използване на определена информация за самоличност или идентифициране. По-специално и като част от достъпа или използването на Услугите на Wacademy, Wacademy и такива Услуги на трети страни могат да събират, имат достъп и използват определени данни, отнасящи се до Потребители и Крайни потребители, включително дейностите или навигацията, предприети от Потребителите и Крайните потребители чрез Услугите на Wacademy и/или потребителски платформи. Препоръчваме ви редовно да четете нашата Политика за поверителност и съответните политики на всякакви услуги на трети страни, за описание на такива практики за събиране и използване на данни.

6. Такси за обслужване

6.1. Платени услуги

Използването на определени услуги на Wacademy може да бъде предмет на заплащане на определени такси, определени от Wacademy по свое усмотрение (съответно „Платени услуги“ и „Такса(и)“). Wacademy ще предостави известие за такива такси, които са в сила по отношение на тези платени услуги. Ако желаете да получите или използвате такива Платени услуги, трябва да заплатите всички приложими такси предварително.
Wacademy си запазва правото да променя своите Такси по всяко време, след като Ви уведоми, ако такава промяна може да повлияе на съществуващите Ви абонаменти. Ако сте получили отстъпка или друга промоционална оферта, Wacademy ще има право автоматично и без предизвестие да поднови абонамента си за такива услуги на Wacademy при пълната приложима такса.
Всички такси са в евро, освен ако изрично не е посочено друго в писмена форма от Wacademy. До степента, разрешена от закона (и освен ако Wacademy не посочи друго писмено), всички такси са без данъци (включително данък върху добавената стойност, данък върху продажбите, данък върху стоки и услуги и т.н.), налози или мита, наложени от данъчните власти ( „Данъци“) и вие ще носите отговорност за плащането на всички приложими данъци, свързани с използването на услугите на Wacademy или с плащания или покупки, направени от вас. Ако Wacademy е задължена да събира или плаща данъци за дължимите от вас такси и независимо дали такива данъци са били добавени и събрани от вас за предишни транзакции, такива данъци могат да бъдат добавени към плащането на всички неизплатени такси и ще бъдат отразени в Фактура за такава транзакция. Препоръчваме ви да проверите наличието на допълнителни такси, които могат да бъдат начислени от трети страни във връзка с покупката на платени услуги или във връзка с подновяването им (като международни такси за транзакции, такси за обмяна на валута или такси, дължими на банки или компании за кредитни карти). Wacademy не носи отговорност за такива допълнителни такси или разходи.
Като част от регистрацията или подаването на информация за получаване на платени услуги, вие също така упълномощавате Wacademy (или директно, или чрез нейни филиали, дъщерни дружества или други трети страни) да иска и събира такси за плащане и услуги (или да таксува, възстановява или предприема каквито и да било други действия по фактуриране) ) от нашия доставчик на плащания или посочената от вас банкова сметка и за извършване на всякакви запитвания, които Wacademy или неговите филиали могат да сметнат за необходимо да потвърдят вашата определена платежна сметка или финансова информация, за да се осигури бързо плащане, включително за получаване на актуализирани данни за плащане вашия доставчик на плащания, кредитни карти или банкови сметки (например актуализирана дата на изтичане или номер на картата, който може да ни бъде предоставен от вашата компания за кредитни карти)
Трябва да запазите кредитна карта, съхранявана в Wacademy, за да платите за платените си услуги („Запазена карта“). Ще можете да идентифицирате вашата запазена карта по последните й четири цифри, както е на страницата за настройки на вашия акаунт.

 

6.2. Фактури

Wacademy и/или свързаните с нея компании ще издадат фактура или кредитно известие за всяко плащане на такси или възстановяване на суми, направени на или от Wacademy („Фактура“). Всяка фактура ще бъде издадена в електронна форма и въз основа на държавата, посочена във вашия адрес за фактуриране, и ще ви бъде предоставена чрез вашия потребителски акаунт и/или по имейл. За целите на издаването на фактурата може да се наложи да предоставите определена Лична информация (тъй като този термин е дефиниран в Политиката за поверителност), за да спазите местните закони. Моля, обърнете внимание, че фактурата, представена във вашия потребителски акаунт, може да не отговаря на изискванията на местното законодателство и в такъв случай може да се използва само за целите на проформата.

 

6.3. Автоматично подновяване на абонамента

За да сте сигурни, че няма да прекъснете или загубите услуги, някои платени услуги включват опция за автоматично подновяване по подразбиране, според която, освен ако не изключите опцията за автоматично подновяване, такива платени услуги автоматично ще се подновят след края на приложимия период на абонамент, за период на подновяване, равен на времето на първоначалния период на абонамент (с изключение на удължените периоди) и, освен ако не ви е съобщено друго, на същата цена (при спазване на приложимите данъчни промени и с изключение на отстъпка или друга промоционална оферта предоставени за първия период) („Подновяване на платени услуги“). Например, ако първоначалният период на абонамент за Услуга е един месец, всеки от нейните периоди за подновяване (където е приложимо) ще бъде за един месец. Съответно, когато е приложимо, Wacademy ще се опита автоматично да ви таксува приложимите такси, използвайки Запазената карта, в рамките на до две (2) седмици преди да започне такъв период на подновяване. В случай на неуспешно събиране на дължимите от вас такси, ние можем по наше собствено усмотрение (но няма да сме задължени) да опитаме да съберем по-късно и/или да спрем или анулираме вашия потребителски акаунт, без допълнително предизвестие. Ако вашата подновяваща платена услуга е предмет на годишен или многогодишен период на абонамент, Wacademy ще се постарае да ви предостави известие преди подновяването на тази платена услуга поне тридесет (30) дни преди датата на подновяване.
Сключвайки настоящото споразумение и закупувайки подновяване на платена услуга, вие потвърждавате и се съгласявате, че подновяването на платена услуга ще се подновява автоматично в съответствие с горните условия.
Можете да изключите опцията за автоматично подновяване за Подновяване на платени услуги по всяко време чрез вашия потребителски акаунт.
Някои домейни подлежат на различна политика за подновяване, както е подробно описано в Споразумението за регистрация на домейни. Независимо от всичко, което противоречи на гореизложеното, вие сте и ще носите изцяло отговорност да проверите и осигурите успешното подновяване на услугите на Wacademy, които използвате (независимо дали такива услуги на Wacademy подлежат на автоматично подновяване на абонамента). Съответно, вие носите единствената отговорност по отношение на всяко прекратяване на каквито и да било услуги на Wacademy, закупени по-рано от вас, включително поради анулиране, неуспешно таксуване на приложимите повтарящи се такси или поради това, че услугите на Wacademy не подлежат на автоматично подновяване на абонамента. Вие потвърждавате и се съгласявате, че няма да имате искове срещу Wacademy във връзка с прекратяването на каквито и да било услуги на Wacademy или услуги на трети страни, независимо от причината.

 

6.4. Гарантирано връщане на парите

Ако не сте доволни от услугите на Wacademy, които подлежат на такса за период на услуга или ангажимент за абонамент и която е вашата първоначална покупка на такава услуга, можете да предоставите известие за анулиране по някаква причина в рамките на тридесет (30) дни след първото е поръчал или активирал такива услуги на Wacademy („Възстановяване на сумата“ и „Период на възстановяване“). Възстановяването е приложимо само при първоначална покупка на услуги на Wacademy или на услуга на трета страна, закупена на уебсайта на Wacademy. Възстановяването не е приложимо за допълнителни покупки, надстройки, модификации или подновявания на услугите на Wacademy. Възстановяването на средства също не е приложимо за услуги на Wacademy, закупени за 1-11 месеца. За всички подобни покупки Wacademy прилага политика „Отмяна по всяко време“. Ако пребивавате в юрисдикция, която изисква по-дълъг период на възстановяване, разбира се, ще се радваме да отговорим на тези изисквания в съответствие с всички приложими закони. Ако Wacademy получи такова известие в рамките на този период на възстановяване, Wacademy ще ви върне сумата, която Wacademy ви е начислила за такива услуги на Wacademy, във валута, в която първоначално сте таксували, и съответно ги анулира. Моля, обърнете внимание, че сумата за възстановяване може да се различава от сумата, която ви е начислена поради промени в валутата и такси на трети страни. Wacademy няма да носи отговорност за каквито и да е разлики, причинени от промяна на валутните курсове или таксите, които са ви начислени от трети страни. След периода на възстановяване, платените от вас такси са невъзстановими и неотменими. Освен това, ако установим, че известие за анулиране е било дадено недобросъвестно или в нелегитимен опит да се избегне плащане за действително получени и ползвани услуги, ние си запазваме правото да продължаваме да таксуваме Потребителя, който е предоставил такова известие за каквито и да било услуги на Wacademy получени, както е разрешено от закона.
Моля, обърнете внимание: Някои услуги, закупени на или чрез услугите на Wacademy, може да не се възстановяват. Те включват услуги на трети страни като домейни, бизнес инструменти и приложения. Условията на всяка закупена услуга или приложение са посочени на уебсайта на Wacademy и/или като част от или по време на процеса на закупуване на такива услуги или приложения. Ваше задължение е да проверите способността си да анулирате услуга, преди да я закупите. Wacademy няма да възстанови суми, платени за невъзстановими платени услуги, приложения или услуги на трети страни.

 

6.5. Сторнирания

Ако по всяко време регистрираме отказ, възстановяване на такса или друго отхвърляне на такса за платими такси във вашия акаунт в Wacademy („Сторниране“), това ще се счита за нарушение на вашите задължения за плащане по настоящото и използването на Услугите на Wacademy могат да бъдат автоматично деактивирани или прекратени.
В случай, че се извърши обратно плащане, вашият потребителски акаунт може да бъде блокиран без опцията за повторна покупка или повторно използване и всички данни, съдържащи се в този потребителски акаунт, включително домейни, приложения и услуги на трети страни, могат да бъдат анулирани и загуба на капацитет (както е определено в раздел 6.3 по-долу).
Вашето използване на Услугите на Wacademy няма да се възобнови, докато не се абонирате повторно за такива Услуги на Wacademy и не заплатите всички приложими Такси в пълен размер, включително всички такси и разходи, направени от Wacademy и/или услуги на трети страни за всяко получено сторниране (включително Такси за услугите на Wacademy, предоставени преди възстановяването на плащане, таксите за обработка и обработка и таксите, направени от платежния процесор)
Ако имате някакви въпроси или притеснения относно плащане, извършено към Wacademy, препоръчваме Ви първо да се свържете с нашия екип за поддръжка на клиенти, преди да подадете Сторниране или сторниране на плащането, за да предотвратите анулирането на услугите на Wacademy и блокирането на Вашия потребителски акаунт, и за да се избегне подаването на неоправдано или погрешно възстановяване на такса, което може да доведе до отговорност за съответните такси, в допълнение към повторното плащане на всички такси, приложими за услугите на Wacademy, закупени (и възстановени) от вас.
Ние си запазваме правото да оспорим всяко получено Сторниране, включително като предоставим на съответната компания за кредитни карти или финансова институция всякаква информация и документация, доказваща, че Потребителят, отговорен за такова Сторниране, всъщност е разрешил транзакцията и е използвал услугите, предоставени след това.

7. Анулиране

7.1. Анулиране от Потребител

Можете да прекратите използването и да поискате да анулирате своя Потребителски акаунт и/или някакви Услуги на Wacademy по всяко време, в съответствие с инструкциите, налични в Услугите на Wacademy. Датата и часът на влизане в сила за такова анулиране са датата и часът, в които сте завършили процеса на анулиране на Услугите на Wacademy, а датата на влизане в сила за анулиране на Платени услуги е в края на периода на абонамент за тези Платени услуги.
Независимо от противното в гореизложеното, по отношение на абонаменти за подновяване на платени услуги, такъв абонамент ще бъде прекратен само след изтичане на съответния период, за който вече сте извършили плащане. Моля, имайте предвид, че тъй като процесът на анулиране може да отнеме няколко дни, за да се избегне следващото автоматично подновяване и съответното таксуване, искането за анулиране трябва да бъде направено най-малко четиринадесет (14) дни преди изтичането на текущия период на услугата.

 

7.2. Анулиране от Wacademy

Неспазването на което и да е от Условията на Wacademy и/или заплащането на дължимата такса дава право на Wacademy да спре (до пълното плащане) или да анулира вашия потребителски акаунт и потребителска платформа (или някои характеристики от тях), както и предоставянето на всякакви свързани услуги на Wacademy (например платени услуги) или услуги на трети страни за вас.

 

7.3. Загуба на данни, съдържание и капацитет

Ако вашият потребителски акаунт или някакви услуги на Wacademy или услуги на трети страни, свързани с вашия потребителски акаунт, бъдат анулирани (независимо дали по ваше желание или по преценка на Wacademy), това може да причини или да доведе до загуба на определено съдържание, функции или капацитет на вашия потребителски акаунт, включително всяко потребителско съдържание, данни за крайния потребител или други данни за употреба, съхранявани в тях, и включително резервация или регистрация на име на домейн, която е била включена в такива услуги („Загуба на капацитет“). Wacademy не носи отговорност по никакъв начин за такава загуба на капацитет или за запазване на резервно копие на вашия потребителски акаунт, потребителско съдържание или данни на крайния потребител. Моля, също така имайте предвид, че могат да се прилагат допълнителни такси за повторно активиране на потребителски акаунт и/или всякакви услуги на Wacademy след тяхното анулиране, определени от Wacademy по свое усмотрение.

8. Електронна търговия

8.1. Общи положения

Услугите на Wacademy включват също някои функции, които ви позволяват да продавате стоки, съдържание, медии, билети за събития и услуги чрез вашата Потребителска платформа („Потребителски продукти“ и наричани заедно – „Електронна търговия“).
Вие носите пълната отговорност за вашите Потребителски продукти и дейности, свързани с електронната търговия, както и за всички промоции и свързано Съдържание, съдържащи се или посочени във вашата Потребителска платформа, и спазването на всички приложими закони към тях. Ние просто предоставяме платформата за управление на вашите онлайн дейности за електронна търговия. Ние не участваме във вашите отношения и/или транзакции с действителен или потенциален купувач на вашите потребителски продукти.
Когато някой закупи вашите Потребителски продукти, плащанията за такива транзакции ще бъдат обработени чрез Wacademy плащания или чрез доставчик на платежни услуги на трета страна („Доставчик(ци) на плащания“).

 

8.2. Признания и гаранции за електронна търговия

Използвайки някоя от нашите функции за електронна търговия, вие потвърждавате, гарантирате и се съгласявате, че:

 1. Вие носите пълна отговорност за всички данъци и такси от всякакво естество, свързани с вашите дейности в областта на електронната търговия, включително всички данъци, свързани с покупката или продажбата на Потребителските продукти, и да събирате, отчитате и превеждате точните суми на съответните органи и/или да информират крайните потребители за това и да им предоставят надлежно издадена фактура, както се изисква от закона;
 2. Всички данъци, посочени от функциите за електронна търговия, предоставени ви от Wacademy, се предоставят единствено само с илюстративна цел и не могат да се разчитат по никакъв начин;
 3. Вие ще носите отговорност и ще поемете всички разходи за снабдяване и доставка на вашите Потребителски продукти и за предоставянето им по безопасен и професионален начин, в съответствие с индустриалните стандарти;
 4. Вие носите изключителна отговорност за всякакви декларации и обещания, които правите, и за цялото съдействие, гаранция и поддръжка по отношение на Потребителските продукти и ще предоставяте вярна информация за контакт на вашата Потребителска платформа за всякакви въпроси, оплаквания или искове; и
 5. Не можете да предлагате или продавате каквито и да било Потребителски продукти или да предоставяте каквато и да е информация, Съдържание или материали относно Потребителски продукти, които могат да се считат за опасни, фалшифицирани, откраднати, измамни, обидни или обидни; които са забранени за продажба, разпространение или използване; или които по друг начин не спазват каквито и да било приложими закони, включително по отношение на правата на потребителите, интелектуалната собственост или правата за неприкосновеност на личния живот, безопасността на продуктите, търговските разпоредби и санкции, подкрепа, поддръжка и износ; и
 6. Wacademy може по всяко време и по свое усмотрение да спре, деактивира достъпа или да премахне вашата Потребителска платформа и/или каквито и да е Потребителски продукти – независимо дали са включени, публикувани или са част от вашата Потребителска платформа по това време, без каквато и да е отговорност към вас или към крайни потребители, включително за загуба на капацитет, произтичаща от това.

9. Услуги на трети страни

Услугите на Wacademy ви позволяват да ангажирате и закупите определени услуги на трети страни, продукти и инструменти за подобряване на вашата потребителска платформа и цялостното ви потребителско изживяване, включително, без ограничение, регистратори на домейни, от които можете да закупите име на домейн за вашия потребителски уебсайт, трета страна приложения и приспособления, предлагани чрез уебсайта на Wacademy, лицензирано съдържание на трети страни, услуги за разпространение на медии, доставчици на плащания за електронна търговия, продавачи на материални продукти, дизайнери на трети страни, които могат да ви помогнат с вашата потребителска платформа и т.н. (наричани „Услуги на трети страни“ ”).
Вие признавате и се съгласявате, че независимо от начина, по който такива услуги на трети страни могат да ви бъдат предложени (пакетирани или интегрирани в рамките на определени услуги на Wacademy, предлагани отделно от Wacademy или лица, сертифицирани или упълномощени от Wacademy, или предлагани по друг начин навсякъде в услугите на Wacademy), Wacademy просто действа като посредническа платформа между вас и такива Услуги на трети страни и по никакъв начин не одобрява такива Услуги на трети страни или по някакъв начин носи отговорност или отговорност по отношение на тях. Wacademy няма да бъде страна по или по какъвто и да е начин да бъде отговорен за наблюдението на всяко взаимодействие или транзакция между вас и услуги на трети страни.
Потвърждавате, че такива услуги може да изискват заплащане на допълнителни суми на Wacademy и/или на доставчиците на такива услуги на трети страни.
Всяко и цялостно използване на такива услуги на трети страни ще се извършва единствено на ваш собствен риск и отговорност и може да бъде обект на такива правни и финансови условия, които уреждат такива услуги на трети страни, които сте насърчени да прегледате, преди да се ангажирате с тях.
Ако използвате услуги, софтуер или стоки на трети страни, докато използвате нашите Услуги, вие декларирате, че действате в съответствие с техните Общи условия. Например, ако използвате YouTube, докато използвате Услугите, трябва да спазвате приложимите условия на YouTube и неговата политика за поверителност, както е в ефективната версия към датата на използване на такива услуги.
Въпреки че се надяваме да избегнем подобни случаи, Wacademy може по всяко време и по свое усмотрение да спре, деактивира достъпа или да премахне от вашия потребителски акаунт, потребителска(ки) платформа(ми) и/или услугите на Wacademy, всякакви услуги на трети страни – независимо дали или не са включени или са част от Вашия Потребителски акаунт и/или Потребителска(ки) Платформа(ми) по това време – без никаква отговорност към Вас или към Крайните Потребители.

10. Неправомерно поведение и авторски права

10.1. Неправомерно поведение и злоупотреба

Когато използвате Услугите на Wacademy, може да бъдете изложени на Потребителски платформи, Потребителско съдържание или Услуги на трети страни от различни източници, които могат да бъдат неточни, обидни, нежелани или незаконни. С това се отказвате от всички законови или справедливи права или средства за защита, които имате или може да имате срещу Wacademy по отношение на тях.
Ако смятате, че Потребител или Услуги на трети страни са постъпили неподходящо или са злоупотребили по друг начин с някоя от Услугите на Wacademy, моля, незабавно ни докладвайте за такъв Потребител и/или Услуга на трета страна. Вие се съгласявате, че вашият доклад няма да налага никаква отговорност или отговорност на Wacademy и че Wacademy може да разгледа такъв доклад и да действа по него, да се въздържа от предприемане на каквито и да било действия или да изисква допълнителна информация или документи, преди да направи това, по свое усмотрение.

11. Отказ от гаранции

Ние предоставяме Услугите на Wacademy „както е“, „с всички грешки“ и „Както е налично“, без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид, включително някакви подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, годност за определена цел, работни усилия, не -нарушаване или друга гаранция – и всичко това в най-пълната степен, разрешена от закона. Ние специално не заявяваме и не гарантираме, че Услугите на Wacademy (или която и да е част, функция или Съдържание от тях) са пълни, точни, с някакво определено качество, надеждни или сигурни по какъвто и да е начин, подходящи или съвместими с някой от вашите (или вашия Край Потребители)) обмисляни дейности, устройства, операционни системи, браузъри, софтуер или инструменти (или че те ще останат такива по всяко време) или спазват законите, приложими за вас или вашите крайни потребители (включително във всяка юрисдикция, в която работите ), или че тяхната работа няма да съдържа никакви вируси, грешки или други вредни компоненти или ограничения на програмата. Освен това ние не подкрепяме нито едно предприятие, продукт или услуга (включително услуги на трети страни), споменати или предоставени чрез услугите на Wacademy – така че, моля, не забравяйте да проверите тези, преди да ги използвате или ангажирате по друг начин.
Wacademy може, по свое усмотрение (въпреки това няма да има задължение да го прави), да екранира, наблюдава и/или редактира всяка Потребителска платформа и/или Потребителско съдържание, по всяко време и по каквато и да е причина, със или без предизвестие.
Независимо от противното в изложеното по-горе, при никакви обстоятелства Wacademy не може да се счита за „издател“ на каквото и да е Потребителско съдържание, по никакъв начин не одобрява никакво Потребителско съдържание и не поема никаква отговорност за всяко Потребителско съдържание, качено, публикувано, публикувано и/или предоставени от който и да е Потребител или която и да е друга страна на и/или чрез Услугите на Wacademy, за каквото и да е използване от която и да е страна, или за всяка загуба, изтриване или повреда от тях или от тях, или всяка загуба, повреда, цена или разход, които други могат да страдат или да пострадат в резултат или във връзка с публикуване, достъп и/или разчитане на каквото и да е Потребителско съдържание. Освен това Wacademy не носи отговорност за грешки, клевета, клевета, фалшивост, нецензурни думи, порнография, подбудителство и/или каквото и да е друго незаконно и/или нарушаващо потребителското съдържание, което вие или която и да е друга страна може да срещнете.
Потвърждавате, че съществуват рискове при използването на Услугите на Wacademy и/или свързване и/или работа с Услуги на трети страни чрез или във връзка с Услугите на Wacademy и че Wacademy не може и не гарантира никакви конкретни резултати от такова използване и/или взаимодействия, и вие поемате с всички подобни рискове, задължения и/или вреди от всякакъв вид, възникващи във връзка и/или произтичащи от такива взаимодействия. Такива рискове могат да включват, наред с други, погрешно представяне на информация за и/или от Услуги на трети страни и/или Лицензирано съдържание, нарушаване на гаранцията и/или договор, нарушаване на права и всякакви последващи искове.
Wacademy не препоръчва използването на услугите на Wacademy за хостинг на лично съдържание и не носи никакви задължения за сигурност или цялост или рискове, свързани с нарушаване или повреда на такова съдържание.
Моля, обърнете внимание, че някои услуги на Wacademy в момента се предлагат в тяхната БЕТА версия и са подложени на БЕТА тестване. Разбирате и се съгласявате, че някои услуги на Wacademy все още могат да съдържат софтуерни грешки, да претърпят смущения и да не работят по предназначение или по предназначение. Вашето използване на Услугите на Wacademy на този етап на БЕТА означава съгласието Ви да участвате в БЕТА тестване на такива Услуги на Wacademy.

12. Ограничение на отговорността

В най-пълната степен, разрешена от закона във всяка приложима юрисдикция, Wacademy, нейните служители, директори, акционери, служители, филиали и/или агенти не носят отговорност за Вас за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, наказателни, примерни или последващи щети каквото и да е, включително всякакви щети, произтичащи от (1) грешки или неточности на или в каквото и да е съдържание; (2) всяка телесна повреда или материални щети, свързани с използването на услугите на Wacademy; (3) всеки неоторизиран достъп или използване на нашите сървъри и/или всяка лична информация и/или друга информация, съхранявана в тях; (4) всяко прекъсване или прекратяване на предаването до или от Услугите на Wacademy; (5) използването или показването на всяко Съдържание или Потребителско съдържание, публикувано, изпратено по имейл, предадено или предоставено по друг начин чрез Услугите на Wacademy; (6) събития извън разумния контрол на Wacademy, включително всякакви повреди в интернет, откази на оборудване, прекъсвания на електрическото захранване, стачки, трудови спорове, бунтове, въстания, граждански безредици, недостиг на работна ръка или материали, пожари, наводнения, бури, земетресения, експлозии, божий действия, война, тероризъм, междугалактически борби, правителствени действия, разпореждания на съдилища, агенции или трибунали или неизпълнение на трети страни; и/или (7) загуба на употреба, данни, печалби, репутация или други нематериални загуби, произтичащи от използването или невъзможността да се използва някоя или всички услуги на Wacademy.
Вие признавате и се съгласявате, че тези ограничения на отговорността са договорени разпределения на риска, представляващи отчасти възнаграждението за услугите на Wacademy за вас, и такива ограничения ще се прилагат, дори ако Wacademy е бил уведомен за възможността за такива задължения.

13. Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и държите Wacademy, неговите служители, директори, акционери, служители, филиали и агенти, от и срещу всички искове, щети, задължения, загуби, разходи, дългове и разноски (включително адвокатски хонорари ), произтичащи от: (1) нарушението на който и да е от условията на настоящите Общи условия или други Условия на Wacademy; (2) Вашето нарушение на което и да е право на трета страна, включително всички авторски права, права на достъп, собственост или право на поверителност, произтичащи от вашата Потребителска платформа или Потребителско съдържание и/или използването на Услугите на Wacademy, включително, без ограничение, Услуги на Wacademy действия във ваша полза; и/или (3) всеки друг вид иск, че вашата Потребителска платформа и/или Потребителско съдържание е причинила щети на трета страна.

14. Общи положения

14.1. Промени и актуализации

Wacademy си запазва правото да промени, преустанови или прекрати някоя от услугите на Wacademy (или всякакви техни характеристики или приложимите за тях цени) и/или да отмени достъпа ви до която и да е от услугите на Wacademy (включително премахване на материали, създадени от вас във връзка с с Услугите на Wacademy) по каквато и да е причина и/или промяна на някой от Условията на Wacademy със или без предварително уведомление – по всяко време и по какъвто и да е начин.
Вие се съгласявате, че Wacademy няма да носи отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да било модификации, спиране или прекратяване на тези услуги на Wacademy.
Ако такива промени включват заплащане на допълнителни такси, ние ще ви предоставим известие за такива такси, преди да разрешим такива специфични промени. Ако не успеете или откажете да платите такива Такси, ние можем (по наше собствено усмотрение) да анулираме Вашия Потребителски акаунт (както е обяснено по-нататък в Раздел 6 по-горе), да продължим да поддържаме Вашите тогава действащи Услуги на Wacademy, без да разрешим такива промени, или да Ви предоставим алтернативни услуги.

14.2. Приложимо право и юрисдикция; отказ от колективно действие

Условията на Wacademy, правата и средствата за защита, предвидени по-долу, както и всички искове и спорове, свързани с тях и/или с услугите на Wacademy, тяхното тълкуване, или нарушаването, прекратяването или валидността им, отношенията, произтичащи от или съгласно Wacademy Условията, или всяка свързана сделка или покупка, се уреждат, тълкуват и прилагат във всички отношения единствено и изключително в съответствие с вътрешните материални закони на държавата Израел, без да се спазват нейните принципи на конфликт на закони.
Всички такива искове и спорове ще бъдат предявени и вие се съгласявате те да бъдат решавани изключително от съд с компетентна юрисдикция, разположен в Република Ирландия. Прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки се изключва изрично.
При спазване на приложимото законодателство всички спорове между вас и Wacademy ще бъдат разрешавани само на индивидуална основа и нямате право да предявявате искове срещу Wacademy като ищец или член на клас, консолидирани или представителни искове (или други други съдебни производства, проведени от група или от представители от името на други).

 

14.3. Известия

Можем да ви предоставим известия по някой от следните методи: (1) чрез услугите на Wacademy, включително чрез банер или изскачащ прозорец в уебсайта на Wacademy, потребителския акаунт или другаде; (2) по имейл, изпратен на имейл адреса, който сте ни предоставили; и/или (3) чрез всякакви други средства, включително всеки телефонен номер или физически адрес, който сте ни предоставили. Известието на Wacademy до вас ще се счита за получено и в сила в рамките на двадесет и четири (24) часа след публикуването или изпращането му по някой от горните методи, освен ако в известието не е посочено друго.

 

14.4. Взаимоотношение

Условията на Wacademy и използването на услугите на Wacademy не представляват и няма да се тълкуват като създаване на партньорство, съвместно предприятие, работодател-служител, агенция или франчайзодател-франчайзополучател между Wacademy и вас.

 

14.5. Цялото споразумение

Настоящите Общи условия, заедно с Условията на Wacademy и всякакви други правни известия или известия за такси, предоставени ви от Wacademy, представляват цялото споразумение между вас и Wacademy относно предмета на настоящото или него и заместват всички предишни или едновременни споразумения, разбирателства, обещания, условия, преговори, споразумения или изявления, независимо дали са писмени или устни, между Wacademy и вас, включително тези, направени от или между някой от нашите съответни представители, по отношение на някоя от услугите на Wacademy. Освен това се съгласявате, че не разчитате на обещание, подтикване, представяне, изявление, разкриване или задължение за разкриване на Wacademy при влизане в някое от условията на Wacademy.

 

14.6. Възлагане

Wacademy може да прехвърли правата и/или задълженията си по настоящото и/или да прехвърли правата на собственост и правото на собственост в Услугите на Wacademy и/или Лицензирано съдържание на трета страна без вашето съгласие или предварително уведомление до вас. Не можете да прехвърляте или прехвърляте нито едно от вашите права и задължения по настоящото споразумение без предварително писмено съгласие на Wacademy. Всеки опит или действително възлагане без предварително изрично и писмено съгласие на Wacademy ще бъде нищожно. Във всеки случай възлагането или прехвърлянето съгласно този раздел 15.6 само по себе си не предоставят нито на Wacademy, нито на вас правото да анулирате каквито и да било услуги на Wacademy или услуги на трети страни, които са в сила в този момент.

 

14.7. Разделяемост и отказ

Ако някоя разпоредба от Условията на Wacademy бъде определена от съд с компетентна юрисдикция за невалидна, незаконосъобразна или по някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба ще се счита за разделима и няма да засегне валидността и изпълняемостта на останалите разпоредби. Никое отказване от нарушение или неизпълнение на което и да е от Условията на Wacademy не се счита за отказ от предходно или последващо нарушение или неизпълнение.